| Elektrina

Povolenie na podnikanie v elektrine

Povolenie

Cenové rozhodnutia URSO

0010/2020/E
0346/2017/E
Rozhodutia
0006/2021/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2021
0132/2021/E
0006/2022/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2022
0098/2022/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2023
0033/2023/E
0008/2023/E-PR
0003/2023/E/PR ZSE
Cenník distribúcie a poplatkov 2024
0122_2024_ZSE
0328_2022_ZSE
0186/2024/E_1
0186/2024/E_2

Cenové rozhodnutie OKTE

Tarify za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému 2024

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pravidlá pre rozvrhovanie

0076/2012/S-AP
0174/2013/S-AP

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Štandardy kvality - distribúcia

Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2021
Standardy distribucia 2022
Standardy kvality distribúcia 2023

Štandardy kvality - dodávka elektriny

Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2021
Standardy dodavka 2022
Standardy kvality dodavka 2023

Oznamy odberateľom

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov

Podiel energetických zdrojov na dodávke elektriny

Podiel energetických zdrojov na dodávke elektriny