| Elektrina

Povolenie na podnikanie v elektrine

Povolenie

Cenové rozhodnutia URSO

0010/2020/E
0346/2017/E
Rozhodutia
0006/2021/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2021
0132/2021/E
0006/2022/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2022
0098/2022/E
Cenník distribúcie a poplatkov 2023
0033/2023/E
0008/2023/E-PR
0003/2023/E/PR ZSE

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pravidlá pre rozvrhovanie

0076/2012/S-AP
0174/2013/S-AP

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Štandardy kvality - distribúcia

Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2021
Standardy distribucia 2022

Štandardy kvality - dodávka elektriny

Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2021
Standardy dodavka 2022

Oznamy odberateľom

Podiel energetických zdrojov na dodávke elektriny

Podiel energetických zdrojov na dodávke elektriny